Upravit stránku
Chystáte se na renovaci vašeho plotu nebo byste rádi vybudovali úplně nový? Než si z našeho katalogu vyberete ten pravý plot pro svůj pozemek, přečtěte si, co vše je potřeba zařídit a zjistit, že se pustíte do práce.

Oplocení pozemku není povinnost

Dle současné legislativy nemáte povinnost mít svůj pozemek oplocený. Tato povinnost ale může být nařízena soudem, a to v případě, že například váš soused nemůže svůj pozemek plně využívat, protože se bojí vašeho psa. Přestože budování plotu není nařízeno zákonem, moc neoplocených pozemků v okolí nenajdete. Plot je totiž první bariéra před neoprávněným vstupem na pozemek. Byla by škoda ho vynechat ze zabezpečení vašeho domova nebo chalupy nevyužít.

Kdy musíte žádat stavební úřad o povolení

Stavba oplocení nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, dále rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Nemusíte vyplňovat žádný formulář a podstupovat stavební řízení, a to ani v případě, kdy se jedná o plot mezi sousedy. Stejná pravidla platí také pro opravu plotu, ovšem pod podmínkou, že zachováte jeho vlastnosti, zejména výšku.
 

Přesto existuje hned několik výjimek, které stavební povolení naopak vyžadují:


1. Plot je vyšší než 2 metry

Jestliže plánujete plot, který je vyšší než dva metry, anebo opěrná zeď plotu vyšší jak jeden metr, musíte od stavebního úřadu získat územní souhlas.

2. Pozemek hraničí s komunikací nebo veřejným prostranstvím

Tato povinnost se vztahuje i na pozemky hraničící s chodníkem, což je také komunikace.

3. Pozemek či stavba je v památkově chráněném území či památkové zóně

Ověřte si v katastru nemovitostí, zda váš pozemek nespadá do památkové zóny. Pokud ano, nemusíte jednat se stavebním úřadem, ale s orgánem památkové péče.

4. Pozemek se nachází v nezastavěném území

V případě, že chcete oplotit pozemek v nezastavěném území, máte povinnost od stavebního úřadu územní souhlas získat. V tomto případě bude úřad vyžadovat i vyjádření oboru životního prostředí.

5. Stavba plotu vyžaduje zemní práce nebo terénní úpravy

Jestliže před stavbou plotu zjistíte v místě přítomnost inženýrských sítí, musíte stavebnímu úřadu kromě oznámení dodat jednoduchý popis plotu s příslušnými výkresy. Potřebná jsou také stanoviska dotčených vlastníků technické infrastruktury.

6. Pozemek se nachází na území hl. m. Prahy

Pro pozemky na území hlavního města se kromě výše zmíněných podmínek vztahují i mnohem podrobnější Pražské stavební předpisy. Doporučujeme vám, abyste nestavěli v Praze plot bez konzultace s odborníkem či se stavebním úřadem.

Na budování plotu obecně stavební povolení nepotřebujete

Potřebujete více informací k přesvědčení souseda? Už jsme vám je sepsali v samostatném článku.

Sousedské vztahy jsou na prvním místě

Vybudovat plot můžete i bez souhlasu sousedů, nicméně, je lepší je o svém záměru informovat a poradit se. Sousedské neshody jsou nepříjemné a mohou se pak vléct dlouhá léta. Kdo ale odpovídá za financování nového plotu, je věc druhá. Dříve platilo tzv. Pravidlo pravé ruky — to znamená, že při pohledu z ulice by měla být vaším vlastctvím část plotu po vaší pravé straně. Nyní však vlastnictví plotu mezi sousedy legislativa nestanovuje a nechává to na domluvě mezi sousedy. Vlastník plotu jej musí udržovat v dobrém a funkčním stavu. Pokud není u starších stávajících plotů z pletiva a sloupků jasné jejich vlastnictví, pak platí pravidlo, že plot patří tomu, na jehož straně jsou sloupky. Jak už jsme ale zmínili, vždy je lepší se svým plánem sousedy seznámit a získat jejich souhlas.